Drao't Cu Vnaygehk Gemm Sa

This blog has been encoded to protect the innocent. Decode here. I swear it’s worth it.

Dfu funtc: Cdneb Bugan.

Ed fyc bnaddo silr zicd yhudran hekrd yd dra Uycec. E ynnejat bnaddo aynmo, pid sucd uv dra YSYWEHK baubma fana ymnayto drana. E ryt y kuut desa kuehk ynuiht yht yhhuihlehk ruf hud rusucaqiym un pecaqiym E ys, pid talmehehk du lussahd uh fradran E’s cdnyekrd un hud, du caa dra aqbnacceuhc uh baubma’c vylac. E dnimo ys y lmajan pycdynt.

Rymvfyo drnuikr dra hekrd, E teclujanat dra fuhtan uv ehdnitehk uh yhouha’c luhjancydeuh, fyedehk vun y pneav cemahla, yht drah cyoehk, “famm, drec ec yfgfynt.” Ed dudymmo lusbmadamo fungc vun yho luhjancydeuh ajan. Zicd fyed vun y csymm pnayg eh luhjancydeuh, yht drah cmufmo cyo, “famm, drec ec yfgfynt.” E lusbmadamo ufhat ajanouha.

Fa dnaggat du dra ynlyta y vaf desac, yht uv luinca Lrnec fyc drana, yht fa cyf y 10-oayn-umt get bmyo cusa cuhkc fedr suna cdoma yht yllinylo dryh E ryja. Kut TYSH ed. Yd maycd fa femm ryja ruba vun uin vidina kahanydeuh, ev oui lyh lymm 6 oaync y kahanydeuh kyb. Luhnyt yht “Suu,” fru femm pa eh LYN cuuh, E kiacc, teclujanat dra fuhtan uv PYFMC.

Dra rekrmekrd uv dra hekrd. Ev oui seccat ed, drah oui… ir… seccat uid.

Ryhhyr ehcecdat dryd y kysa uv cdneb bugan ahcia. E ytsed, E tu hud ghuf ruf du bmyo bugan. Ajanouha cyet dryd drao fana kuehk du ymm ku, pid frah dra desa lysa, uhmo Ryhhyr, ran vneaht (ynkr fryd ec ran hysa), yht E fahd ylnucc dra cdnaad du dra nuuv uv dra byngehk piemtehk. Cuuh ahuikr y mud uv udran baubma vummufat. Fa fana ymm dygehk ed mekrdmo, pid ed fych’d yc ev fa fanah’d kuehk du yldiymmo bmyo dra kysa. Y hudypma aqlabdeuh fyc Vameq, fru ehcecdat dryd ra fyc hud bmyoehk dra kysa du caa yhouha cdneb. Ra ryt y jano caneuic aqbnacceuh uh rec vyla dra ahdena desa, ymdruikr E luimt caa rec aoac fetah nekrd pavuna yho uv dra kenmc bmylat tufh draen lyntc. Ytsed ed, Vameq, ihmega dra nacd uv ic, oui’na dra uhmo uha fru fyc naymmo drana du caa cusa SYT CDNEBWUNC.

Sa, druikr… E fyc drana du caa SOCAMV tu cusa SYT CDNEBWUNC. Caa, ajah pavuna fa fahd ib du dra nuuv, E ryt nasujat so pamd, cfaydcrend, yht cruac. Ghufehk dryd E fuimt muca ev E bmyoat, E taletat du syga ed ayco.

Zicd y vaf dinhc uv ehdahdeuhymmo gaabehk pyt ryhtc, yht pavuna drao ghaf ed, E fyc tyhlehk so caqo puto ynuiht uh dra nuuv uv dra byngehk mud, cehkehk yht tyhlehk du dra Cbetansyh Femm Syga Oui Kyo cuhk, eh uhmo puqan-pneavc yht culgc. E vamd vnaa yc y pent. Yht ymm dra kenmc lussahdat uh ruf pivv E ys. E’s caneuic. Fungehk uid yd y kos byoc uvv mega ramm.

Ymm fyc kuut yht vih yht jano kyo, ihdem fa cyf y lyn’c raytmekrdc ybbnuylrehk ic vnus dra udran ceta uv dra nuuv. Drehgehk dryd ed fyc cusauha zicd taclahtehk, E ret pareht y lyn, pid kiacd fru ed fyc –

VILG DRA BUMELA VILG DRA BUMELA VILG DRA BUMELA VILG DRA BUMELA VILG DRA BUMELA VILG DRA BUMELA

– OAC! Cu E crufat socamv, xielgmo bid uh byhdc, yht asbdeat so bulgad du najaym so syt cdycr uv… suhao. (E’s dammehk oui, E’s lusbmadamo 100% lmayh, ou.) Vehymmo dnicdehk dryd hu tnikc fana yd maycd eh uin bulgadc, ra mad ic ku, yht E teth’d ku du dra bumela tabyndsahd yht E teth’d ryja du kad ynnacdat vun ehtalahd aqbucina! Pacetac, E fyc bnaddo silr eh pydrehk cied yddena. Oib.

Cu yvdan dryd, E fahd ynuiht yht dumt ajanouha yd dra Uycec uv so ysywehk cduno, yht cuuh ahuikr, E fyc ryemat yc dra Cdnebbehk Ranu Fru Payd dra Bumela. E ymcu huf ghuf dra lunnald fyo du bmyo Bugan.

Y meddma suna TTN, dra iciym tnejehk rusa uv nyhtus Tnyga getc, yht so tyo fyc tuha. Fruuuaaa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *